Home

Media Zone

Topsport Vlaanderen

Vlaanderen wil zich blijven profileren als een regio waar een goed sportklimaat heerst en waar sport een sociale en maatschappelijke rol vervult. Het Vlaams sportbeleid is er dan ook op gericht de sportparticipatie te verhogen: zoveel mogelijk mensen aanzetten om, ieder op zijn niveau, zo geregeld mogelijk te laten sporten in kwaliteitsvolle omstandigheden.

Topsport heeft in dat opzicht een voorbeeldfunctie. Topatleten inspireren en zetten jong en oud aan om meer en beter aan sport te doen. Belangrijke topsportevenementen, waaraan Vlaamse en internationale toppers deelnemen, zijn het instrument bij uitstek om die voorbeeldfunctie in te vullen. De Vlaamse Overheid reikt topsporters en topsportevenementen daarom graag de hand.

De Vlaamse regering biedt ondersteuning aan internationale topmanifestaties in Vlaanderen en Brussel. Deze evenementen bezorgen Vlaanderen een positieve internationale uitstraling en onderstrepen de zorg voor een optimaal topsportbeleid, dat zowel ten dienste staat van topsporters en jonge opkomende talenten als organisatoren en sportfederaties.

Topsportmanifestaties bieden onze getalenteerde atleten optimale ontplooiings¬mogelijkheden om topsportprestaties te leveren op Europees en wereldniveau. De jonge talenten krijgen op hun beurt de gelegenheid om internationale ervaring op te doen, en dat voor het eigen enthousiaste publiek.

Het ondersteunen van actieve topsportpartners is om al de hierboven genoemde redenen dan ook een belangrijk onderdeel van het Vlaams sportbeleid. Bij elk initiatief wordt er bovendien veel belang gehecht aan het medisch en ethisch verantwoord sporten.
Deze toporganisatie voldoet aan al de door de Vlaamse regering vooropgestelde doelstellingen wat de verschillende aspecten van het Vlaams sportbeleid betreft.
 

copyright www.euro-inline2009.be

Medals 2009

Italy 36 19 16 71
Belgium 13 12 7 32
Germany 10 14 11 35
Netherlands 4 11 7 23
France 3 5 15 23
Spain 1 3 5 9
Portugal 1 1 3 5
Austria 0 1 2 3
Switzerland 0 1 1 2
Denmark 0 0 1 1

See the latest video

Watch video
Junior Ladies - Marathon

Partners

Partners EURO 2009

Share/Save